Optimizacija web sajta za Google - SEO - podela optomizazacije web sajtova

Izrada web sajta

Web dizajn - izrada sajta

Sve što ste oduvek želeli da znate o

izradi web sajta i web dizajnu,

ali niste imali koga da pitate...
Izrada internet web stranica, Srbija, Beograd, Obrenovac

SEO - optimizacija web sajta za Google i druge pretraživače

Uopšteno o optmizaciji za pretraživače (SEO)

Ovu stranicu posvetili smo optimizaciji web sajta za pretraživače, odnosno SEO. Skraćenica SEO predstavlja Search Engine Optimisation, ili u prevodu prilagođavanje - optimizacija web sajta za pretraživače. Reći "SEO optimizacija" nije baš korektno kao što ne kažemo ni CD disk, ali se upravo tako najčešće koristi.

Zašto je nužno optimizovati web sajt? Zato što kod dobro optimizovanih web sajtova više od 80% posetilaca dolazi upravo preko pretraživača. Retko ko će pamtiti adresu nekog web sajta. Obično se pamti ono što smo ukucali na Google da bi došli na neki web sajt. Čak sam primetio da mnogi, pa i vlasnici web sajta kojima je sopstvena adresa i te kako poznata, umesto da u adresnom baru direktno ukucaju tu adresu, za dolazak na svoj web sajt kucaju ključnu reč u Google. Na primer: umesto da u adrsnom baru ukuca www.luobrenovac.rs, većina korisnika koji tačno znaju ovu adresu, ipak će u Google ukucati "lu obrenovac" ili "lovacko udruzenje oobrenovac", Google će izbaciti rezultate i onda će klikom na rezultat pretrage doći na sam web sajt. To jeste jedan klik više, ali je mnogima lakše i sigurnije jer u kucanju adrese web sajta u adresnom baru, ne smete da pogrešite, ovde, ako i pogrešite, Google će Vas ispraviti.

Osnovni cilj optimizacije web sajta - SEO je dostizanje TOP 10 pozicije u rezultatima pretrage za određenu ključnu reč. Jednistavno, cilj je za doći na prvu stranu Google-a za ključnu reč koja predstavlja Vaš web sajt. Za komercijalne web sajtove to je od izuzetnog značaja jer ima direktnog uticaja na poslovanje, te u svetu nije neobično da se za optimizaciju web sajta (SEO), izdvajaju veća sredstva nego za samu izradu web sajta.

U govornim komunikacijama, ako su nekom potrebne, na primer "hidraulične cevi", rećićemo mu da u Google ukuca "hidraulicne cevi". Niti bih mu ja rekao "idi na www.hidraulikastamflex.com", niti bi on to zapamtio. Ali ako predhodno navedenog web sajta nema u prvih 10 pogodaka Google-a, posao sa hidrauličnim cevima dobiće neko drugi. Tako je kod nas već postao ustaljen novi glagol za traženje informacija na internetu; "GUGLATI" smile.

Ključne reči i optimizacija sajta

Google (i ostali pretraživači) koristi preko 200 kriterijuma po kojima vrši rangiranje web sajtova u rezultatima pretrage. Koji su to kriterijumi i po kom algoritmu rade, jedna je od najstrože čuvanih poslovnih tajni, ali na osnovu proučavanja i iskustva SEO srtučnjaka, danas se dosta zna šta je to što Vaš web sajt može podići u TOP 10, a šta je to što može dovesti i do toga da Vašeg web sajta uopšte ne bude među rezultatima pretrage.

Optimizacija web sajta (SEO) najlakše se radi u toku same izrade web sajta. Nećemo Vas opterećivati šta sve mi moramo uraditi za dobru optimizaciju web sajta, već koja je Vaša obaveza u tome. Jedan od najvažnijih faktora dobre optimizacije web sajta je jedinstven i kvalitetan tekst na internet stranicama. Vaša obaveza je da obezbedite sav materijal za web sajt, a to znači i kvalitetan tekst. Složićete se, da nijedan web dizajner ne može poznavati Vaš posao bolje od Vas samih. Zato je nužno da sami sastavite tekstove koji će se naći na stranicama vašeg web sajta. U tim tekstovima, bitno je da prepoznate ključne reči koje posetioce trebaju dovesti na Vaš web sajt.

Ovde pokušajte da razmišljate kao Vaši posetioci: "Šta će neko da ukuca u Google pretraživač i naći upravo Vaš web sajt"? Čak Vam predlažem da u društvu sa svojim prijateljima napravite mali eksperiment. Recite im otprilike "Vi znate čime se ja bavim. Šte bi ste vi kucali u Google kada bi ste tražili proizvode (ili usluge) koje ja nudim?". Zapišite njihove odgovore, jer su vrlo dragoceni za buduću optimizaciju web sajta.

Kada se kaže "ključna reč" ne misli se samo na jednu reč, već na ceo ključni izraz koji se može sastojati od više reči. Svaka web stranica treba da ima jednu glavnu ključnu reč (ključni izraz) i više sekundarnih ključnih reči (ključnih izraza). Najveću pažnju treba posvetiti naslovnoj stranici, gde bi se trebala naći glavna ključna reč za ceo web sajt. Ukoliko se odlučite za optimizaciju web sajta, bez obzira da li je to postojeći ili budući web sajt, ispunite upitnik za optimizaciju web sajta, posvetite mu malo pažnje, kako bi smo mogli uraditi kvalitetnu optimizaciju za Google i druge pretraživače.

Podela SEO optimizacije

Postoji podela SEO optimizacije na On-site SEO i Off-site SEO. ON-Site SEO optimizacija je ono što se radi unutar web stranica: pravilna upotreba META, alt, title h1 do h6 tagova, optimizacija sadržaja, pravilna struktura stranice, opisi, naslovi itd. To je naš posao i ovde upravo o tome i govorimo. OFF-Site SEO optimizacija je sve što se radi na drugim web sajtovima: backlinks (povratni linkovi), razmena banera i linkova, prijave u razne web direktorijume, social media profili, postavljanje objava za medije na specijalizirane portale i drugo. E, to je već Vaš deo posla. Mi Vam tu možemo pomoći savetom kako se to radi, ali nerealno je od nas očekivati da otvaramo Vaš profil na facebook-u ili da tražimo sajtove sa kojima bi ste Vi da razmenite linkove...

Po tehnici realizacije SEO se deli na white hat seo i black hat seo.
White hat SEO predstavlja sve one radnje koje su preporučene od strane pretraživača, a usmerene su na etičkom prikazivanju rezultata pretrage korisnicima. Ova optimizacija kao rezultat ima prirodno i postepeno napredovanje na "Google planini".
Black hat SEO su u stvari tehnike kojima se pokušava podvaliti pretraživačima i naravno, nikako nisu preporučene od Google-a i drugih pretraživča. Suština ovih tehnika je u različitom prikazu sadržaja web sajta koji vide posetioci i sadržaja koje "vide" pretraživači. Ove tenike mogu dovesti do poboljšanja pozicije na Google, ali uz rizik da takav web sajt Google može da kazni čak do trajnog izbacivanja iz svog indeksa!