Layout - izgled web sajta: kompozicija, prelom, struktura, celine i veličina web sajta

Izrada web sajta

Web dizajn - izrada sajta

Sve što ste oduvek želeli da znate o

izradi web sajta i web dizajnu,

ali niste imali koga da pitate...
Izrada internet web stranica, Srbija, Beograd, Obrenovac

Layout web sajta: izgled, kompozicija, struktura i celine

Kompozicija, prelom, struktura i celine web sajta

Odabrati layout web sajta znači odabrati na koje i kakve celine će web sajt biti podeljen i međusobni odnos i položaj tih celina. Celine koje su spomenute obično su header, footer i glavni deo web sajta. Glavni deo web sajta, može biti podeljen u više kolona. Prostor oko web sajta takođe se može smatrati zasebnom celinom.

Header

Header ili zaglavlje, sastavni je deo većine web sajtova i obično se ponavlja na svim stranicama. U header se najčešće postavlja logotip firme, naslov, odnosno naziv firme - celog web sajta, sintagma firme i slično. U header se postavljaju i elementi čije je prisustvo potrebno na svim stranicama (navigacija, pretraživač sajta, forma za logovanje...) i sve ostalo što procenite da po svojoj važnosti treba da bude prvo što će svaki posetilac Vašeg web sajta videti i što će videti na svakoj stranici.

Footer

Footer je deo na dnu stranice koji se takođe nalazi na većini web sajtova i takođe se obično ponavlja na svim stranicama. U footer se se smeštaju: podaci o vlasništvu, autorskim pravima, kopiranju, podaci o dizajnu web sajta, alati za praćenje statistike, markice o validnosti html kôda i CSS-a, mogu se ponoviti stavke MENU-a tako dalje.

Veličina web sajta

Veličinu web sajta čine njegova širina i visina. Visina web sajta, zahvaljujući scroll dugmetu na mišu, nije kritična, ali, naravno ne treba preterivati. Preterana visina web sajta, pri pregledu web sajta od strane posetilaca, znači preterano skrolovanje na dole i isto toliko skrolovanja na gore, što će verovatno oterati većinu posetioca.
Širinu web sajta treba odabrati tako da se na monitoru posetioca ne pojavljuje horizontalni scroll bar (horizontalni klizač - za njega nemamo scrool dugme smile). Drugim rečima, potrebno je uskladiti širinu web sajta sa rezolucijom monitora na kojem se web sajt gleda.

Statistike pokazuju da su u Srbiji još uvek najzastupljenije rezolucije monitora 1024x768px (oko 47%) i 1280x1024px (oko 42%). Rešenje je ne raditi web sajt veće fiksne širine od 1024px ili praviti web sajt elastične širine.

Da li raditi web sajt fiksne ili elastične širine i među samim web dizajnerima su podeljena mišljenja. Obe varijante imaju svoje prednosti i nedostatke.
Osnovna razlika je što se kod fiksne širine web sajta, njegov izgled ne menja bez obzira u kojoj rezoluciji ga gledamo, dok se kod elastične širine web sajta on prilagođava rezoluciji gledanja. Pogledajte primer web sajta sa fiksnom širinom www.luobrenovac.rs ili web sajt sa elastičnom širinom www.obrenovac.biz, promenite veličinu prozora u kojem gledate i videćete razliku, ali pod uslovom da imate monitor sa rezolucijim većom od 1024x768px.

Prostor oko web sata

Za prostor oko web sajta definiše se samo pozadia. Pozadina prostora oko web sajta može biti jedna boja, jedna velika slika, jedna (ili više) malih sličica koje se mogu (a ne moraju) ponavljati ili kombinacija sličica koja se ponavljaju i jedne boje. Velika slika kao pozadina prostora oko sajta u principu se izbegava jer je velika i u KB, pa se usporava učitavanja web stranice.