Grafički dizajn web sajta: Podela grafičkog dizajna, boje i pozadine web sajta

Izrada web sajta

Web dizajn - izrada sajta

Sve što ste oduvek želeli da znate o

izradi web sajta i web dizajnu,

ali niste imali koga da pitate...
Izrada internet web stranica, Srbija, Beograd, Obrenovac

Grafički dizajn web internet sajtova

Šta je grafički dizajn web sajta

Grafički dizajn uopšteno govoreći, predstavlja vizuelni izgled u smislu slaganja podloge (pozadine) sa onim što je na toj podlozi. Za web sajt to znači izbor i slaganje pozadine pojedinih delova web sajta sa vrstom i bojom upotrebljenog fonta, slikama, izgledom i ponašanjem navigacije, izgledom linkova i svim ostalim sadržajem koji se može naći na web sajtu.

Izbor boja je stvar ukusa (o čemu se ne raspravlja), ali ipak treba izbegavati boje koje zamaraju oči posmatrača, tako zvane "drečave" boje. Takođe treba izbegavati suviše oštre kontraste kao što su crna slova na beloj pozadini i obrnuto. Na internetu se mogu pronaći web sajtovi koji se bave slaganjem boja. Pogledajte kuler.adobe.com, igrajte se malo sa bojama i kada nađete kombinaciju koja Vam se dopada, Vašem web dizajneru (nama, naravno smile) samo javite heksademicalni kôd boja (na ovom web sajtu označeno sa HEX).

Linkovi treba jasno da se razlikuju od običnog reksta, slike da budu uklopljene u pozadinu, izbegavati puno animacija, kao i suvišno napadne animacije, izbegavati muziku ili druge zvuke koji se nenadano reprodukuju i tako dalje.

Ukratko, grafičkim dizajnom treba stvoriti pregledan, dopadljiv, ne napadan i za oko prijatan web sajt!

Grafički dizajn: Boje i pozadine

Web sajt ima svoje celine, a te celine mogu sadržati druge celine. Svakoj celini može se definisati posebna pozadina. Pozadina može biti neka boja, slika ili slika u kombinaciji sa bojom. Slika kao pozadina može se ponavljati tako da popuni izabranu celinu ili da se ponavlja samo po jednoj osi - po širini ili po visini web sajta. Važno je na početku izrade web sajta definisati pozadine svih celina jer kasnije te promene mogu biti vrlo obiman posao. Depaljnije objašnjenje celina, objašnjenje pozadina i besplatan download pozadinskih slika pogledajte na stranici Pozadine za web sajt.

Grafički dizajn delova web sajta

Pozadina prostora oko sajta može biti jedna boja, jedna velika slika, mala sličica koja se ponavlja ili kombinacija slike sa nekom bojom. Jedna velika slika kao pozadina oko sajta ranije se izbegavala zbog značajnog povećanja vremena potrebnog da se web sajt učita. Međutim, kako se brzina pristupa internetu mnogostruko povećala, velika pozadinska slika se sve češće koristi jer je s njom moguće napraviti veoma lepe i atraktivne web sajtove. Osim pozadinske slike i/ili pozadinske boje u prostor okoline web sajta ništa drugo se ne postavlja.
Za ostale delove web sajta važi isto što i za okolinu web sajta, s tim što za njihe treba definisati vrstu i boju fonta, boju u ponašanje linkova, prikazivanje slika i svega ostalog što će se naći na sajtu. Font koji se odabere treba da bude čitljiv i po pitanju vrste fonta i po pitanju boje.

Podela grafičkog dizajna

Skoro sve u životu, bez dubljeg ulaženja u suštinu, može se podeliti na malo, srednje i veliko smile. Tako ću se i ja usuditi da grafički dizajn web sajtova podelim na jednostavan grafički dizajn, srednje složen grafički dizajn i vrlo složen grafički dizajn.

Vrlo složen grafički dizajn karaktriše upotreba efekata senke, 3D efektata, efekata refleksije, efekata providnosti, upotrba zaobljenih uglova, kosih linija i slika, postepeno nijansirani prelazi između delova web sajta i tako dalje. Pokušaću na primeru web sajta www.luobrenovac.rs kroz nekoliko slika da objasnim sta je (meni bilo) vrlo složen grafički dizajn:

Ako bi obrisali sadržaj naslovne stranice videli bi smo ovu sliku. Sada izbacimo ono što nije deo pozadine (žute okvire), izbacimo pozadinu oko web sajta, kao i sve pozadine definisane kao jedna boja, dobijamo drugačiju sliku. Napokon, malo ćemo razmaći sve pojedinačne sliku, te konačno vidimo delove koji formiraju celu pozadinu ovog web sajta. Dodajte tu i samu izradu ovih slika od više drugih slika (fazan, logo udruženja, pozadina navigacije za izbor jezika, sve siluete koje izvorno nisu bile siluete, efekat prelaza slike u pozadinu... biće Vam jasno koliko rada je tu trebalo uložiti.

Jednostavan grafički dizan ima jednostavne pozadine, nema nikakvih posebnih efekata, nema kosina i zaobljenih uglova, nema potrebe za uklapanjem slika u pozadinu i tako dalje, te je samim tim rad koji je potrebno uložiti je najmanji.

Srednje složen grafički dizajn bi bio nešto između ova dva.