Izrada web sajta
Sve što ste oduvek želeli da znate o

izradi web sajta i web dizajnu,

ali niste imali koga da pitate...
Izrada internet web stranica, Srbija, Beograd, Obrenovac

 

CSS selektori

Upotreba CSS selektora

CSS selektori su modeli koji se koriste za određivanje elementa (ili elemenata) na koje želimo da primenimo neki stil.

Selektori mogu biti: identifikatori, klase, pseudo klase, regularni HTML elementi (tagovi), kontekstualni selektori, atribut selektori i još poneki... Moguće su i razne kombinacije selektora.

Klase i identifikatori

Klase i identifikatori su selektori koje sami pravimo i definišemo, dajemo ime ime koje sami određujemo. Klasa uvek počinje sa tačkom (.), a identifikator tarabom (#). Klase i identifikatori mogu egzistirati samostalno ili u kombinaciji sa drugim selektorime. Dejstvo klasa i identifikatora je istovetno, a jedina razlika je u tome što se identifikator upotrebljava samo jednom na web stranici, dok klasu možemo upotrebljavati neograničeno.

Pseudo klase

Pseudo klase uvek stoje kao nastavak nekog identifikatora. Bliže određuju igled ili ponašanje nekog selektora.

Regularni HTML elementi (tagovi)

Regularni HTML elementi (tagovi) kao selektori vrlo često se koriste i služe nam da jednostavno odredimo izgled ili ponašanje bilo kog elementa. U CSS-u oni se pišu isto kao i u HTML-u, ali bez znakova manje - veće (bez <   >). Mogu se upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji sa drugim selektorima.

Kontekstualni selektori

Ovi selektori omogućavaju da odredimo izgled ili ponašanje elemenata u zavisnosti od toga u kom kontekstu su upotrebljeni.

Selektori atributa

Selektori atributa omogućavaju nam da definišemo izgled ili ponašanje elemenata koji imaju određene atribute. Mogu postojati samostalno ili u kombinaciji sa drugim selektorima.

Ova gore navedena klasifikacija selektora možda izgleda komplikovano ili nejasno, pa ćemo za sve selektore pokušati da damo detaljnije objašnjenje sa primerima koji će, nadam se, otkloniti sve nedoumice.

Tabela selektora u CSS-u

Selektor Primer Opis CSS
.class .moja-klasa Odnosi se na sve elemente sa tom deklarisanom klasom: class="moja-klasa" 1
#id #neko-ime Odnosi se na element sa tim identifikatorom: id="neko-ime" 1
* * Univerzalni selektor. Odnosi se na sve elemente. 2
element p Odnosi se na sve <p> elemente 1
element,element div,p Odnosi se na sve <div> elemente i sve <p> elemente 1
element element div p Odnosi se na sve <p> elemente unutar <div> elementa 1
element>element div>p Odnosi se na sve <p> elemente kojima je roditeljski element <div> element 2
element+element div+p Odnosi se na sve <p> elemente koji su neposredno posle <div>... </div> elementa 2
[attribute] [target] Odnosi se na sve elemente koji imaju target attribut 2
[attribute=value] [target=_blank] Odnosi se na sve elemente koji imaju target="_blank" atribut 2
[attribute~=value] [title~=dizajn] Odnosi se na sve elemente koji kao title attribut sadrže reč "dizajn" 2
[attribute|=value] [lang|=en] Odnosi se na sve elemente koji u lang attributu imaju vrednost "en" 2
:link a:link Odnosi se na sve neposećene linkove 1
:visited a:visited Odnosi se na sve posećene linkove 1
:active a:active Odnosi se na activni link 1
:hover a:hover Odnosi se na linkove kada je kursor miša iznad linka 1
:focus input:focus Odnosi se na input element kada kliknemo u input polje 2
:first-letter p:first-letter Odnosi se na prvo slovo svakog <p> elementa 1
:first-line p:first-line Odnosi se na prvi red svakog <p> elementa 1
:first-child p:first-child Odnosi se na svaki <p> element koji je prvo dete roditeljskog elementa 2
:before p:before Ubacuje sadržaj pre sadržaja svakog <p> elementa 2
:after p:after Ubacuje sadržaj posle svakog <p> elementa 2
:lang(language) p:lang(it) Odnosi se na svaki <p> element with a lang attribute equal to "it" (Italian) 2
element1~element2 p~ul Odnosi se na svaki <ul> element that are preceded by a <p> element 3
[attribute^=value] a[src^="https"] Odnosi se na svaki <a> element koji src attribute value begins with "https" 3
[attribute$=value] a[src$=".pdf"] Odnosi se na svaki <a> element koji src attribute value ends with ".pdf" 3
[attribute*=value] a[src*="w3schools"] Odnosi se na svaki <a> element koji src attribute value contains substring "w3schools" 3
:first-of-type p:first-of-type Odnosi se na svaki <p> element koji je prvi <p> element of its parent 3
:last-of-type p:last-of-type Odnosi se na svaki <p> element koji je last <p> element of its parent 3
:only-of-type p:only-of-type Odnosi se na svaki <p> element koji je only <p> element of its parent 3
:only-child p:only-child Odnosi se na svaki <p> element koji je only child of its parent 3
:nth-child(n) p:nth-child(2) Odnosi se na svaki <p> element koji je second child of its parent 3
:nth-last-child(n) p:nth-last-child(2) Odnosi se na svaki <p> element koji je second child of its parent, counting from last child 3
:nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) Odnosi se na svaki <p> element koji je second <p> element of its parent 3
:nth-last-of-type(n) p:nth-last-of-type(2) Odnosi se na svaki <p> element koji je drugi <p> element of its parent, counting from last child 3
:last-child p:last-child Odnosi se na svaki <p> element koji je poslednje dete roditeljskog elementa 3
:root :root Odnosi se na document’s root element 3
:empty p:empty Odnosi se na svaki <p> element that has no children (including text nodes) 3
:target #news:target Odnosi se na current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name) 3
:enabled input:enabled Odnosi se na svaki enabled <input> element 3
:disabled input:disabled Odnosi se na svaki disabled <input> element 3
:checked input:checked Odnosi se na svaki checked <input> element 3
:not(selector) :not(p) Odnosi se na svaki element koji nije <p> element 3
::selection ::selection Odnosi se na portion of an element koji je selected by a user 3

 

Komentari (1)

Nalazite se na: CSS selektori
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star 5/5 (1)
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggTechnoratiGoogle+MySpaceTwitterLinkedIn
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
Nikola kaže...
Odlično, hvala na jednostavnosti i preglednosti Smile
25.11.14 2:40
Stranica 1 od 1

Dodajte komentar

* Obavezno popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code PHP Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
Koliko metara ima kilometrar?
 
Unesite odgovor:
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.
 
Pamti moje podatke na ovom računaru.
 
Slažem se sa sadržajem ugovora politike privatnosti. *
 
Pročitao sam i slažem se sa uslovima korišćenja. *
 
 
Usluge nudi Commentics